تبلیغات
هیات فوتبال روستای جوزدر

هیات فوتبال روستای جوزدر
پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال روستای جوزدر
نویسندگان
نظر سنجی
به نظر شما به غیر از جام رمضان چه جام دیگری برگزار گردد؟

نتیجه بازی فینال نوجوانان
نوجوانان هیچـــــــــــــــان2 ****** نوجوانان کلگان صفــــــــــــر
گلها:جمال رئیسی2گل

اخطار:سمیر رئیسی،سعید اولیایی،وحید اولیایی(نوجوانان هیچان)

داوران:عبدالستار دهقان - ایوب رئیسی

نتیجه بازی فینال بزرگسالان
هیچـــــــــــــــان 3 *******آرین کوشک 2
گلها:علی اولیایی              جمشید ملازهی2گل
عمران رئیسی
رضا رئیسی
اخطار:محمدعمر بلوچزهی،براهیم رئیسی(آرین کوشک)
داوران:سعود بلوچی - عمر بلوچزهی

-----------------------------------------------------------------------------
نتیجه بازی رده بندی نوجوانان
نوجوانان جوزدر 8 *******نوجوانان بلپیر5
گلها:جابر بلوچ3گل           عادل بلیاد2گل
عبدالله بلوچی                علی بلوچ2گل
سلمان بلوچ                  امید ملازهی
حسن بلوچی
عادل باشنده
اسماعیل دری

اخطار:عامر رئیسی - سلمان بلوچ(نوجوانان جوزدر)
داوران:ادهم بلوچ -سمیر رئیسی

نتیجه بازی رده بندی بزرگسالان
بلــــــــــــــــوچ هیچان4******آدیـــــــــــــــــداس رخشان3
گلها:نبی بخش اولیایی2گل     گل بخودی
طارق اولیایی                       خسرو بلیده
اسلام رئیسی                     مسلم ملازهی
اخطار:عابد دادی پور،خسرو بلیده،محسن درزاده(آدیداس رخشان) - اسلام رئیسی،حمزه درزاده(بلوچ هیچان)
داوران:جمشید ملازهی - براهیم رئیسی
------------------------------------------------------------------------------
نتیجه تک بازی شب بیست و هفتم
هیچــــــــــــــــــــــان9 ******بلوچ هیچان7
گلها:علی اولیایی 4گل           اسلام رئیسی4گل
رضا رئیسی2گل                   وحید بلوچ2گل
عمران رئیسی2گل                حمزه درزاده
اکبر رئیسی

اخطار:علی اولیایی،واحد اولیایی(هیچان)
داوران:سعود بلوچی - عبدالستار دهقان
-------------------------------------------------------------------------------
نتیجه تک بازی شب بیست و ششم
آرین کوشک 5    *****    آدیداس رخشان1
گلها:اسلم پیشیار2گل      محسن درزاده
جمشید ملازهی
براهیم رئیسی
نوید رئیسی

اخطار:خالد حیدریان -جمشید ملازهی(آرین کوشک)
اخراج:امیر درزاده(آدیداس رخشان)
داوران:عمـــــــــــــــــــــر بلوچزهی - ایــــــــــــــوب رئیسی
-------------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب بیست و پنجم
نوجوانان جوزدر 2  ****** نوجوانان کلگان 5
گلها:اسماعیل دری          معین خدک2گل
جابر بلوچ                       یاسین پیشیار 2گل
                                  محمد پیشیار

اخطار: معین خدک(نوجوانان کلگان)
داوران :عمـــــــــــــــــــــر بلوچزهی - ایــــــــــــــــــــــــوب رئیسی

بازی دوم:
نوجوانان هیچان 6  ******  نوجوانان بلپیر2
وحید اولیایی2گل               علی بلوچ
جمال رئیسی2گل             گل بخودی
سعید اولیایی
عطا بلوچ لاشاری

داوران:نوید رئیسی - خالد حیدریان
------------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب بیست وچهارم
بازی اول
هیچان 7       ********        یاسین نگور5
گلها:واحد اولیایی2گل            عبدالغفار کرنگش2گل
علی اولیایی 3گل                 عبدالوهاب کرنگش2گل
حسن رئیسی                     اسلم بلوچزهی
رضا رئیسی
اخطار:واحد اولیایی
داوران:رحیم بخش بلوچزهی - عبدالستار دهقان

بازی دوم
بلوچ هیچان 7   ******* ترانزیت تخت ملک3
گلها:اسلام رئیسی2گل  محمد بلوچی2گل
یحیی آژ 2گل                گل محمد بلوچ
طارق رئیسی
وحید بلوچ
اخطار:اسلام رئیسی
داوران:براهیم رئیسی - رحیم بخش بلوچزهی
------------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیها شب بیست و سوم
آدیداس رخشان 5 *******طوفان جوزدر2
گلها:مسلم ملازهی          الیاس رئیسی
خسرو بلیده                     محمد رئیسی
امیر درزاده2گل
جواد درزاده

اخطار:جاوید درزاده ، جلیل رئیسی ،عابد دادی پور(آدیداس رخشان)
اخراج:خسرو بلیده(آدیداس رخشان)

بازی دوم
اف سی جوزدر2*********آرین کوشک2
گلها:سعود بلوچی            اسلم پیشیار2گل
خالد باشنده
این بازی در وقتهای قانونی مساوی شد اما در ضربات پنالتی تیم آرین کوشک با نتیجه سه بر یک تیم اف سی جوزدر را شکست داد.
------------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب بیست و یکم
بازی اول
نوجوانان جوزدر5 *********نوجوانان تابکتل3
گلها:سلمان بلوچ               گل بخودی
جابر بلوچ2گل                    محمد بلوچ
حسن بلوچی2گل              رحیم بخش

اخطار:یوسف هوتی(نوجوانان تابکتل) - حسن بلوچی(نوجوانان جوزدر)
اخراج:عمر بلوچی(نوجوانان تابکتل)

داوران:براهیم رئیسی - سعیم حیدری

بازی دوم
آدیداس رخشان 11 *********پیرکهور هیچان6
گلها:خسرو بلیده4گل             جلیل نارویی3گل
گل بخودی                           محمد غریب
جواد درزاده2گل                     اسلم رئیسی
مسلم ملازهی
امیر درزاده
عابد دادی پور
اخطار :جواد درزاده(آدیداس رخشان)

داوران:عبدالستار دهقان - خالد حیدریان
------------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب بیستم
بازی اول
نخلستان پتان 5 *******اف سی جوزدر3
گلها:فرشاد امیریان3گل   جابر بلوچ 2گل
میثم رئیسی                علی بلوچ
رحیم بخش رئیسی

داوران:عمر بلوچزهی - براهیم رئیسی

بازی دوم
بلوچ هیچان 4  ******** مکران زردان1
گلها:اسلام رئیسی4گل    عبدالحق بلوچ

اخطار :غلامرسول بلوچ،اسلام رئیسی(بلوچ هیچان)

داوران :عبدالستار دهقان - خالد حیدریان
----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب نوزدهم
بازی اول
غریب آباد 9 *********آرین کوشک5
گلها:
عبدالله بلوچزهی5گل    اسلم پیشیار3گل
اسدالله بلوچ 2گل         خالد حیدریان
جواد بلوچ2گل             نوید رئیسی

داوران:اسلم رئیسی - عبدالستار دهقان

بازی دوم
پیروزی جکان 1 *******یاسین نگور10
یعقوب                        جمشید کرنگش5گل
                                حامد کرنگش
                                عبدالوهاب کرنگش
                                اسلم بلوچزهی
                                گل بخودی 2گل
داوران:ایوب رئیسی - عبدالستار هقان

بازی سوم
سربازان گمنام هیتان3*******نوپا جوزدر2
گلها:سعید بلوچ لاشاری         منصور بلوچی2گل
اسلم رئیسی
یاسر بلوچ

داوران:براهیم رئیسی - سعیم حیدری
-----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب هجدهم
بازی اول
طوفان جوزدر 6  *******نوپای جوزدرصفر
گلها:عیسی بلوچی2گل
وحید رئیسی
محمد رئیسی
گل بخودی

اخطار:عبدالله بلوچی،ایوب رئیسی(نوپا جوزدر)

داوران:عبدالستار دهقان - احمد رحمیی

بازی دوم
پیرکهور هیچان 4  ******* کهکشان قریه ملاء2
گلها:اسلم رئیسی                  وحید رئیسی2گل
رحیم رئیسی                      
عبدالله افزار
محمد رئیسی

اخطار:یاسین پیشار،غفور رئیسی(کهکشان قریه ملاء)
اخراج:عبدالباسط رئیسی(کارت قرمز)

داوران:ادهم بلوچ - حسن بلوچ
-----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب هفدهم
بازی اول
این بازی بدلیل انصراف تیم نوجوانان نگور برگزار نشد

بازی دوم
هیچان9   **********    مرصاد تابکتل3
گلها:علی اولیایی5گل      حمید بلوچ
خداداد آباد                     الیاس رئیسی
                                  عبدالمجید بلوچ

اخطار:خداداد آباد ، واحد اولیایی(هیچان) - شیرمحمد مدنی(مرصاد تابکتل)

داوران:براهیم رئیسی - خالد حیدریان  
----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب شانزدهم
بازی اول
سربازان گمنام هیتان5  ******غریب آباد 4
گلها:اسلم رئیسی 4گل          عبدالله بلوچزهی 2گل
سعید بلوچ لاشاری                عبدالواحد رئیسی
                                         محمد جواد بلوچ

داوران:عمر بلوچزهی - عبدالستار دهقان

بازی دوم
بدلیل حاضر نشدن تیم شدت کوشک این بازی سه بر صفر به نفع تیم ترانزیت تخت ملک اعلام شد.
----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیها شب پانزدهم
بازی اول
نخلستان پتان3 *******کهکشان قریه ملا2
گلها:فرشاد امیریان3گل   عبدالباسط ملازهی 2گل
 
اخطار:سعیم بلوچی (محروم از بازی بعد) (نخلستان پتان)

داوران:خالد رئیسی - واحد اولیایی

بازی دوم
اف سی جوزدر5 ********آدیداس رخشان4
گلها:خالد باشنده5گل       مسلم ملازهی2گل
                                   امیر درزاده
                                   جاوید درزاده

اخطار:جلیل رئیسی،سعیم حیدری(محروم از بازی بعد)،جاوید درزاده(محروم از بازی بعد)

داوران :عمر بلوچزهی - اکبر بلیده   
----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیها شب چهاردهم
بازی اول
مرصاد تابکتل 3 ***** شدت کوشک صفر
این بازی بدلیل حاضر نشدن تیم شدت کوشک سه بر صفر به نفع تیم مرصاد تابکتل اعلام شد.

بازی دوم
بلوچ هیچان 11    ******    پیروزی جکان3
گلها:اسلام رئیسی7گل       حمزه 2گل
جمشید رئیسی2گل           امیر
نواب درزاده
خداداد درزاده

اخطار:جمشید رئیسی،وحید بلوچ(بلوچ هیچان)
اخراج:امین (پیروزی جکان)

داوران:عبدالکریم بلوچزهی - ایوب رئیسی
---------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیها شب سیزدهم
بازی اول
طوفان جوزدر4******غریب آباد 3
گلها:جلیل بلوچ2گل   عبدالواحد رئیسی
وحید رئیسی           خالد غریب
عبدالله رئیسی         اسدالله بلوچ

اخطار:فقیر بلوچ لاشاری ،محمد جواد بلوچ (غریب آباد)
داوران:محمدحسین بلوچی - عمر بلوچزهی

بازی دوم
آرین کوشک 6******سربازان گمنام1
گلها:نوید رئیسی      حنیف بلوچ
براهیم رئیسی2گل
اسلم پیشیار2گل
محمد رحیم رئیسی

داوران:سعود بلوچی - ایوب رئیسی
----------------------------------------------------------------------------
نتایج  بازیها شب دوازدهم
بازی اول
آدیداس رخشان5      ****** کهکشان قریه ملا صفر
گلها:جواد درزاده 2گل
عابد دادی پور 2گل
سعیم حیدری
اخطار:عابد دادی پور(محروم از بازی بعدسعیم حیدری (ادیداس رخشان)

داوران: عبدالستار دهقان - محمدرحیم رئیسی
 
بازی دوم
مکران زردان5        ******     یاسین نگور3
گلها:عبدالحق بلوچ2گل          عبدالوهاب کرنگش
عبدالرحمن بلوچ                   اسلم  بلوچزهی 2گل
عبدالله کدخدایی                 
عبدالعزیز بلوچ

اخطار :،
عبدالرحمن بلوچ ،عبدالحق بلوچ(مکران زردان)
داوران : عبدالستار دهقان ، ایوب رئیسی

-----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب یازدهم
بازی اول
نوجوانان هیچان 2******نوجوانان تابکتل 1
گلها:سعید اولیایی         عمر بلوچ
عطا بلوچ لاشاری

داوران:ادهم بلوچ - حسن بلوچی

بازی دوم
ترانزیت تخت ملک1******هیچان3
گلها:حسن بلوچی           حسن رئیسی
                                   علی اولیایی
اخراج:آدم بلوچی (ترانزیت تخت ملک)

داوران:سعیم بلیده - محمدرحیم رئیسی
-----------------------------------------------------------------------------
بازیهای شب دهم بدلیل بارش باران لغو شد.
------------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب نهم
بازی اول:به دلیل کناره گیره تیم کورینگ چاهان این بازی سه بر صفر به نفع شدت کوشک اعلام شد.

بازی دوم
اف سی جوزدر 13******پیر کهور هیچان 2
گلها:خالد باشنده4گل      موسی بلوچزهی
احمد رحیمی 4گل           محمد اولیایی
عیسی ملازهی2گل
حسن بلوچی
سعود بلوچی
اخطار:عیسی ملازهی(اف سی جوزدر) - احمد پریش (پیر کهور هیچان)

داوران:ایوب رئیسی - اسدالله بلوچ
-----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب هشتم
بازی اول
آدیداس رخشان2******نخلستان پتان1
گلها:جاوید درزاده          میثم رئیسی
جواد درزاده

اخطار:فرزاد رئیسی
(محروم از بازی بعد)،معین خدک،عارف دهقانپور(محروم از بازی بعد)(نخلستان پتان)
جاوید درزاده ،مسلم ملازهی ،عابد دادی پور(آدیداس رخشان)
داوران:اکبر بلیده - عبدالستار دهقان
بازی دوم
آرین کوشک3******طوفان جوزدر2
گلها:خالد رئیسی    محمد رئیسی
گل بخودی              جلیل بلوچ
محمدرحیم رئیسی

داوران:ایوب رئیسی - عبدالستار دهقان
-----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب هفتم
بازی اول
نوجوانان تابکتل 3 ******نوجوانان نگور0

این بازی به دلیل حاضر نشدن تیم نوجوانان نگور، سه بر صفر به نفع نوجوانان تابکتل اعلام شد.

بازی دوم
بلوچ هیچان 4******یاسین نگور2
گلها:یحیی آژ           عبدالغفار کرنگش
وحید رئیسی          جمشید کرنگش
ایرج درزداه             
اسلام رئیسی
اخطار:غلامرسول بلوچ،وحید بلوچ،اسلام رئیسی،جمشید رئیسی (بلوچ هیچان) - عبدالغفار کرنگش،جمشید کرنگش(یاسین نگور)

داوران:عبدالستار دهقان - سعیم بلیده

----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب ششم

بازی اول
نوجوانان کلگان3  ******  نوجوانان بلپیر4
گلها:یاسین پیشیار2گل   علی بلوچ2گل
پیمان هیچانی               عابد اولیایی
                                 امید رئیسی
اخطار:حاتم اسفندیاری(کلگان)
داوران:ادهم بلوچ - حسن بلوچی

بازی دوم
نوپا جوزدر3    ******   غریب آباد5
گلها:منصور بلوچی       اسدالله بلوچ3گل
عبدالقادررئیسی            فقیر بلوچ لاشاری
سلمان بلوچ               عبدالواحد رئیسی

اخطار:مقبول رئیسی(غریب آباد)
داوران:سعود بلوچی - عمر بلوچزهی
----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب پنجم
بازی اول
اف سی جوزدر13******کهکشان قریه ملا3
گلها:خالد باشنده6گل     وحید رئیسی
عیسی ملازهی3گل       عبدالغفور ملازهی
احمد رحیمی3گل           کریم دهقان
سعود بلوچی
اخطار:محمد رئیسی،کریم دهقان(کهکشان) - خالد بلیده(اف سی)
اخراج:محمد رئیسی
(کهکشان)

توضیح:عبدالکریم بلوچزهی،سرپرست تیم اف سی به دلیل اعتراض بیش از حد به داور از نیمکت تیم اف سی اخراج شد.

داوران:عبدالستار دهقان - ایوب رئیسی

بازی دوم
ترانزیت تخت ملک6    ******    مرصاد تابکتل2
گلها:گل محمد بلوچی3گل         مسلم بلوچ
یحیی بلوچ لاشاری2گل             غفور مدنی
حسن بلوچی

داوران:نوید رئیسی - اسلم پیشیار

----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب چهارم
نوجوانان هیچان 1******نوجوانان جوزدر1
گلها:جمال رئیسی         سلمان بلوچ

اخطار:جواد مبارکی(نوجوانان هیچان)
داوران:سعود بلوچی - ایوب رئیسی

بازی دوم
هیچان 18       ******       شدت کوشک1
گلها:علی اولیا یی5گل        عبدالمجید رئیسی
واحد اولیایی3گل
مسعود اولیایی3گل
حسن رئیسی3گل
اسماعیل قادری2گل
عبدالغنی ایرانی
عمران رئیسی

داوران:عبدالستار دهقان - جمشید ملازهی
-----------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب سوم
بازی اول
به دلیل حاضر نشدن تیم نواجوان هیتان این سه بر صفر به نفع نوجوانان کلگان اعلام شد.
بازی دوم
مکران زردان 2   ******  پیروزی جکان3
گلها:عبدالرحمن بلوچ      عبدالغنی 2گل
مجید بلوچ                    امیر
اخطار:امیر(پیروزی جکان) - مجید بلوچی(مکران زردان)
داوران:محمدرحیم رئیسی - جمشید ملازهی
-------------------------------------------------------------------------------
نتایج بازیهای شب دوم
بازی اول
آرین کوشک2 ****** نوپا جوزدر صفر
گلها:خالد رئیسی     
اسلم پیشیار
اخطار: جمشید ملازهی(آرین کوشک)
داوران:عمر بلوچزهی - سعود بلوچی

بازی دوم
پیر کهور هیچان4 ****** نخلستان پتان7
گلها:مسلم رئیسی3گل         معین خدک4گل
جلیل نارویی                        رحیم رئیسی
                                       عارف دهقانپور
                                       فرشاد امیریان
اخطار: عبدالوحید پریش،عبدالله افراز(پیر کهور) - عارف دهقانپور،سعیم بلوچی،فرزاد رئیسی(نخلستان)
داوران:جمشید ملازهی - براهیم رئیسی
-----------------------------------------------------------------------------
نتیجه بازی شب اول
طوفان جوزدر7   ******    سربازان گمنام3
گلها:وحید رئیسی2گل       اسلم رئیسی2گل
جلیل بلوچ 2گل                حنیف بلوچی
عیسی بلوچی
عبدالله رئیسی
محمد رئیسی
اخطار:محمد رئیسی(طوفان جوزدر)
داوران:جمشید ملازهی -عبدالستار دهقان

 [ دوشنبه 3 مرداد 1390 ] [ 08:00 ق.ظ ] [ محمدشریف بلوچ ]
.: Weblog Themes By sharif :.

درباره وبلاگ

هیات فوتبال روستای جوزدر شهرستان نیک شهر
-----------------------------------
باهمکاری دفتر خدماتی ارتباطی روستای جوزدر
شماره تماس:05458727222
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
برای دریافت آخرین اخبار و نتایج عضو شوید

Powered by WebGozar

هیات فوتبال روستای جوزدر Email Icon by Parstools.com هیات فوتبال روستای جوزدر

خدمات وبلاگ نویسان-بهاربیست

color="#999999">كد تقویمهیات فوتبال روستای جوزدر


قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

اخلاق اسلامی

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

download

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس